Đi biển cùng em người yêu. Sau đó một câu hỏi khác được đặt ra. nhưng thật là xấu hổ… Và Lola 24 tuổi và tôi Juan lúc đó tôi 12 tuổi rưỡi, vâng, tôi được sinh ra bởi sự phục hồi và tôi là người trẻ nhất, vào tháng 5 năm 1970, khi chơi với một số người bạn qua một khe núi quanh đây, tôi bị ngã và gãy cả hai tay và chân trái, nếu giữ thăng bằng, tôi sẽ phải nằm trên giường khoảng 60 ngày hoặc ít hơn. Khi tôi rời bệnh viện họ đưa tôi Tháng 5 năm 1970, chơi với mấy người bạn ở một trong nhiều khe núi quanh đây, tôi bị ngã gãy cả hai tay và chân trái, nếu giữ thăng bằng, tôi sẽ phải nằm liệt giường trên dưới 60 ngày. Khi tôi rời bệnh viện họ đưa tôi Tháng 5 năm 1970, chơi với mấy người bạn ở một trong nhiều khe núi quanh đây, tôi bị ngã gãy cả hai tay và chân trái, nếu giữ thăng bằng, tôi sẽ phải nằm liệt giường trên dưới 60 ngày.

Đi biển cùng em người yêu

Đi biển cùng em người yêu