Cháu trai làm liều địt Dì và cái kết. Tôi đã thề với anh ấy một lần nữa rằng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, điều mà tôi vẫn luôn làm cho đến ngày hôm nay. Hầu như ngày nào cũng diễn ra, bởi vì điều tôi thực sự muốn là anh ấy chạm vào tôi một lần nữa để trải nghiệm lại những gì đã xảy ra với tôi khi anh ấy làm điều đó. Khi buổi chiều đến trước khi rời đi, tôi đã gửi em họ của mình đến nhà cô ấy và cô ấy đã tiếp cận tôi và đưa cô ấy đi, cô ấy nói với tôi -rằng nếu tôi muốn làm một lần nữa-, -Tôi trả lời có- và cô ấy bắt đầu lại như buổi sáng cho đến khi đã hết. Lát sau mẹ về cũng hỏi như hôm trước mẹ bắt em đi tè phải tiểu từ đâu không biết mẹ nhả ra ngay ( sự thật là mẹ đã làm gì em rồi đó ) chiều trước khi tôi không biết). cô ấy không bao giờ làm như vậy nữa) và tôi nhận thấy cô ấy cực kỳ lo lắng khi tôi đưa cô ấy đi tiểu cho đến khi họ tháo băng cho tôi.

Cháu trai làm liều địt Dì và cái kết

Cháu trai làm liều địt Dì và cái kết