Câu chuyện trong phòng thử đồ. Ngoài việc mời họ bữa trưa mà bà Rebe đã chuẩn bị cho họ, tôi luôn muốn đối xử tốt với những người làm việc với tôi hoặc cho tôi, trước hết vì tôi không cảm thấy mình là một cấp trên ngốc nghếch. với bất cứ ai và thứ hai, vì đó là cách họ luôn đối xử tốt với bạn. Họ ăn xong, họ cảm ơn tôi rồi ra về, vậy là không còn ai trong nhà, Karina dậy và đi ăn sáng, cô ấy xin tôi một chiếc ô tô để đi đến một nhà hàng với vài người bạn và cô ấy bắt chiếc jetta, vì vậy tôi sẽ không gặp cô ấy cho đến tận đêm khuya, nếu nó đến. Tôi ở lại nghỉ ngơi, tôi vẫn còn một số bài tập phải làm, nhưng này, tôi vẫn còn thời gian, Tôi cứ nghĩ về mọi thứ đã xảy ra, đầu tiên tôi có người chị họ của mình, người chị họ có bộ ngực khiến tôi mê mẩn, và sau đó là dì của tôi.

Câu chuyện trong phòng thử đồ

Câu chuyện trong phòng thử đồ